Μηδενική Προκαταβολή
60 Σταθερές Μηνιαίες Δόσεις

Από €94 τον Μήνα

Προσφέρουμε ελκυστικά και βιώσιμα σχέδια πληρωμών για την απόκτηση Φωτοβολταϊκού συστημάτος.

Τα προγράμματα Rent-to-Own προσφέρονται αποκλειστικά μέσω του εγκεκριμένου δικτύου επαγγελματιών της EFS CYPRUS.

logo-shape

Go Solar Now Με 6 απλά βήματα

01
icon

Αξιολόγηση

Τα Φωτοβολταϊκά μας συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες σας με βάση την τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας.

Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένο  λογισμικό προσομοίωσης για  να προσδιορίσουμε το κατάλληλο σύστημα που θα εξυπηρετεί της ενεργειακές σας ανάγκες  χρησιμοποιώντας τον προσανατολισμό, την ηλιακή ακτινοβολία, το αζιμούθιο και τις πιο πρόσφατες Κυπριακές καιρικές συνθήκες

02
icon

Περιορισμένη Γραφειοκρατία

Διαχειριζόμαστε όλη τη αναγκαία γραφειοκρατία για τις αιτήσεις και αδειοδοτήσεις.

Θα χρειαστούμε τα παρακάτω για να προχωρήσουμε με αιτήσεις και αδειοδοτήσεις:

 • Αντίγραφο της ταυτότητάς σας.
 • Αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας.
 • Αντίγραφο Aδειας Oικοδομής.
 • Συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, εκτός από τον αιτούντα.
 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΑΗΚ.
 • Προηγούμενοι λογαριασμοί ΑΗΚ 1-2 ετών – θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του μεγέθους του Φωτοβολταϊκού συστήματος.

 

03
icon

Επαγγελματική Εγκατάσταση

Η εξαιρετική τεχνογνωσία τών συνεργατών της EFS CYPRUS τους καθιστά ικανόυς να αναλάβουν την εγκατάσταση οποιουδήποτε  Φωτοβολταϊκού συστήματος.

Όλο το προσωπικό μας και οι συνεργάτες μας είναι πλήρως εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επίπεδες και κεκλιμένες στέγες. Όλες οι εγκαταστάσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τα απαιτούμενα εθνικά και διεθνή πρότυπα.

04
icon

Συντήρηση και Εποπτεία

Η επίβλεψη, η συντήρηση και η τεχνική υποστήριξη του Φωτοβολταϊκού σας συστήματος μετά την εγκατάσταση αποτελεί κύριο μέλημα για την Εταιρία.

Η συνεχής επιγραμμική (on-line) παρακολούθηση όλων των Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε πραγματικό χρόνο από τους μηχανικούς μας, διασφαλίζει την αδιάκοπη λειτουργία κάθε συστήματος και ελαχιστοποιεί τυχόν απώλειες στην παραγωγή ενέργειας

05
icon

Χωρίς Επιπρόσθετες Χρεώσεις

Η εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος με την EFS CYPRUS δεν θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό σας.

Οι συνολικές ετήσιες πληρωμές σας στην EFS CYPRUS και ΑΗΚ θα είναι παρόμοιες με την τρέχουσα ετήσια πληρωμή σας.

Μετά από 5 χρόνια (60 μηνιαίες δόσεις), το σύστημα θα σας ανήκει 100%.

06
icon

Εγγυημένα Κέρδη

Το σύστημα θα είναι εντελώς δικό σας μετά από 5 χρόνια με εγγυημένη εξοικονόμηση στο ενεργειακό σας κόστος για τα επόμενα 30 χρόνια.

Η διάρκεια ζωής των Φωτοβολταϊκών συστημάτων ξεπερνούν τα 30 χρόνια με ελάχιστη συντήρηση.

Τα οφέλη του "Go Solar Now" με την EFS CYPRUS

  • Λύση Net-Metering (Ενεργειακος Συμψηφισμός).
  • 100% Κερδοφόρα Λύση.
  • Καθορισμένη και σταθερή μηνιαία δόση.
  • Μηδενικό αντίκτυπο στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
  • Εγγυημένη ετήσια εξοικονόμηση.
  • Πλήρης ιδιοκτησία μετά από 5 χρόνια.
  • Περιλαμβάνει ασφάλιση, εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση.

Αν σάς ενδιαφέρει το πρόγραμμα “Go Solar Now” παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία

  Επιλογή Προγράμματος

  Συνεργαζόμαστε με Κορυφαίες Επώνυμες Εταιρείες

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo

  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  Όλα τα Σχετικά Net Metering

  Τι είναι το Net Metering;

  Το Νet-Μetering είναι μια μέθοδος συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται προς το υποστατικό από το δίκτυο και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φ/β σύστημα που εξάγεται προς το δίκτυο. Η ενέργεια που παράγεται από το φ/β σύστημα καταναλώνεται επί τόπου στο υποστατικό και οποιοδήποτε πλεόνασμα μπορεί να υπάρχει που δεν καταναλώθηκε μεταφέρεται στην επόμενη διμηνία τιμολόγησης.

  Οποιοδήποτε έλλειμμα τιμολογείται κανονικά, εντός της συγκεκριμένης διμηνίας. Στον τελευταίο λογαριασμό των δώδεκα μηνών γίνεται η τελική εκκαθάριση των πλεονασμάτων, αν υπάρχουν. Ως τελευταίος λογαριασμός της περιόδου των δώδεκα μηνών θεωρείται ο λογαριασμός του καταναλωτή για τον οποίο έγινε καταγραφή μέτρησης εντός τη διμηνία Φεβρουάριου ή Μαρτίου.

  Τι μέγεθος/ισχύ Φ/Β σύστημα θα χρειαστώ;

  Για να επιλέξετε σωστά το μέγεθος του φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ετήσια κατανάλωση κάθε εγκατάστασης, καθώς και η αναμενόμενη ηλεκτρική παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος, η οποία θα υπολογιστεί χρησιμοποιώντας προγράμματα προσομοίωσης για τη συγκεκριμένη περιοχή. 

  Για εγκαταστάσεις με μονοφασική ηλεκτρική ισχύ, μπορεί να εγκατασταθεί μονοφασικό φωτοβολταϊκό σύστημα με ισχύ εξόδου έως 4,16 kWp. Για εγκαταστάσεις με τριφασική ηλεκτρική ισχύ, μπορεί να εγκατασταθεί ένα τριφασικό φωτοβολταϊκό σύστημα με ισχύ εξόδου έως 10.4kWp.

  Ποιο ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της κατοικίας μου θα καλύπτεται;

  Ορισμένοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το ποσοστό κάλυψης:

  • Το μέγεθος του εγκατεστημένου φωτοβολταϊκού συστήματος. 
  • Ο διαθέσιμος χώρος για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισιων.

  Συνήθως η κάλυψη κυμαίνεται μεταξύ 50-90%.

  Ποια θα είναι η εξοικονόμησή μου ετησίως;

  Η ετήσια εξοικονόμηση θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του εγκατεστημένου Φ/Β συστήματος. Η ετήσια εξοικονόμηση μπορεί να κυμαίνεται από 50-95%. Μέσω της τεχνο-οικονομικής έρευνας που πραγματοποιείται πριν από την εγκατάσταση, θα γνωρίζετε την επέκταση των ετήσιων εξοικονομήσεων.

  Που μπορεί να εγκατασταθεί το σύστημα;

  Ένα φωτοβολταικό σύστημα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για Net – Billing μπορεί να εγκατασταθεί σε επίπεδες ή κεκλιμένες στέγες νόμιμα κατασκευασμένων κτιρίων που εκτίθενται στο φως του ήλιου.

  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή της περιοχής εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών μονάδων για να αποφευχθεί τυχόν σκίαση, ειδικά κατά τις ώρες από τις 9 π.μ. έως τις 4 μ.μ.

  Πόσος χορός θα χρειαστεί για την εγκατάσταση;

  Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 1 kW σε κεκλιμένη οροφή, με φωτοβολταϊκές μονάδες μεγέθους 2,185 m x 1,005 m, απαιτείται καθαρή επιφάνεια περίπου 5 m². Έτσι, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 3 έως 5 kW απαιτεί 15 m² και 25 m² αντίστοιχα.

  Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 1 kW σε επίπεδη οροφή, με φωτοβολταϊκές μονάδες μεγέθους 2,185 m x 1,005 m, απαιτείται καθαρή επιφάνεια περίπου 5 m². Έτσι, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 3 έως 5 kW απαιτεί 25 m² και 45 m² αντίστοιχα

  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος;

  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για οικιακό φ/β σύστημα έχει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί μόνιμα στην Κύπρο για 6 συνεχόμενους μήνες και είναι ο ιδιοκτήτης της οικίας που θα εγκατασταθεί το φ/β σύστημα ή στην περίπτωση που δεν είναι ο ιδιοκτήτης υποβάλλεται η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της οικιστικής μονάδας. Οι αιτητές για οικιακό φ/β σύστημα θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στη οικιακή διατίμηση.

  Όλα τα Σχετικά Γιατί Hλιακή Eνέργεια

  Γιατί πρέπει να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια;

  Η ηλιακή ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη, αξιόπιστη και καθαρή μορφή ενέργειας. Μειώνει την εξάρτηση μας από βρώμικες πηγές ενέργειας – όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο – που παράγουν επιβλαβείς ρύπους που επηρεάζουν την υγεία και το περιβάλλον μας.

  Η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών παρέχει έναν ασφαλή και εύκολο δρόμο για τη συμβολή σε ένα βιώσιμο μέλλον. Η ηλιακή ενέργεια σας βοηθά να παράγετε δωρεάν ισχύ για τον κύκλο ζωής του συστήματός σας, μειώνοντας έτσι ή ακόμη και εξαλείφοντας τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

  Τι εγκαθίσταται ως μέρος ενός Φ/Β συστήματος;

   

  Γενικά η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

  • Ηλιακούς συλλέκτες: μετατρέπουν το ηλιακό φώς σε ενέργεια (DC).
  • Μετατροπέας: μετατρέπει την ενέργεια σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) που θα χρησιμοποιηθεί στο σπίτι.
  • Καθαρός μετρητής: εξαγωγή πλεονάζουσας ενέργειας πίσω στο δίκτυο.
  Πόσα πάνελ φωτοβολταϊκών θα χρειαστεί στο σπίτι μου;

  Ενδεικτικά:

  Για ένα σύστημα 5kWp θα χρειαστείτε 11 πάνελ. 

  Για ένα σύστημα 10kWp θα χρειαστείτε 23 πάνελ.

  Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την παραγωγή φωτοβολταϊκής ηλιακής ενέργειας;

  Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονος ότι τα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν την μεγαλύτερη ποσότητα ηλιακής ενέργειας κατα τη διάρκεια του καλοκαιριού και λιγότερο κατα τη διάρκεια του χειμώνα. Ωστόσο οι ηλιακή συλλέκτες θα συνεχίσουν να παράγουν ενέργεια ακόμη και σε συννεφιασμενες ή βροχερές μέρες.

   

  Είναι καλύτερα να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε ένα ηλιακό σύστημα;

  Είτε ενοικιάσετε είτε αγοράσετε ένα ηλιακό σύστημα, θα εξοικονομήσετε χρήματα από τον ενεργειακό σας λογαριασμό.

  Με την EFS CYPRUS, θα πληρώνετε ένα συνολικό ετήσιο ποσό στην εταιρεία μας και στην ΑΗΚ που θα είναι συγκριτικά η ίδια με τον υφιστάμενο λογαριασμό του ρευματος σας. Οπότε θα μετατρέψετε τα τρέχοντα ενεργειακά σας έξοδα σε μια ηλιακή επένδυση χωρίς να επηρεαστεί ο προϋπολογισμό σας.

  Θα παρατηρήσω αλλαγές μετά τη μετάβαση σε ηλιακή ενέργεια;

  Όχι, δεν θα παρατηρήσετε καμία διαφορά. Οι ηλεκτρικές συσκευές σας θα λειτουργούν ακριβώς όπως και πρίν. Το μόνο πράγμα που θα αλλάξει είναι ο τρόπος που θα πληρώνεται για την ενέργεια σας. Θα χρεωθείτε απλώς με μια σταθερή μηνιαία χρέωση απο την EFS CYPRUS, η οποία θα είναι μικρότερη από τον υφιστάμενο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.

  Πόσο διαρκεί συνήθως η διαδικασία εγκατάστασης;

  Κατα μέσο όρο η εγκατάσταση διαρκεί από 2 έως 5 ημέρες ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος και το απαιτούμενο έργο.

  Η διαδικασία αδειοδότησης μέσ της ΑΗΚ κυμαίνεται από 8 έως 10 εβδομάδες.

  Όλα τα Σχετικά Φορτιστές Aυτοκινήτου EV

  Που μπορώ να φορτίσω το αυτοκίνητό μου;

  Μπορείτε να φορτίσετε το αυτοκίνητό σας:
  Σε ιδιωτικό γκαράζ.
  Σε καθορισμένο χώρο στάθμευσης/ κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης.
  Σε χώρο στάθμευσης στην εργασία.
  Στο δρόμο, στον αυτοκινητόδρομο και σε άλλα δημόσια σημεία στάθμευσης.

  Είναι οι φορτιστές EV συμβατοί με Φωτοβολταϊκά συστήματα;

  Ναί. Τα συστήματα φόρτισης EV μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στο υπάρχον Φ/Β σύστημα. Θα φορτίζετε το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο με τη δύναμη που παράγεται από το ηλιακό σας σύστημα.

  Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φορτίσω το αυτοκίνητό μου;

  Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο φόρτισης: – Το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας – Η χωρητικότητα της μπαταρίας σας – Χωρητικότητα και ρυθμίσεις του σταθμού φόρτισης – Η χωρητικότητα της πηγής ενέργειας του σταθμού φόρτισης. Τα υβριδικά plug-in απαιτούν πλήρη φόρτιση 1-4 ωρών, ενώ τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαιτούν 4-8 ώρες (από 0 έως 100%). Κατά μέσο όρο, τα αυτοκίνητα σταθμεύουν στο σπίτι για έως και 14 ώρες την ημέρα και στην εργασία για περίπου 8 ώρες την ημέρα. Με ένα σταθμό φόρτισης στη διάθεσή σας, όλο αυτό το διάστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρώσετε το αυτοκίνητό σας στο 100%. Με μια κανονική πρίζα, θα χρειαστούν 6 έως 8 ώρες για να φορτιστεί πλήρως το αυτοκίνητό σας: Με ένα σταθμό φόρτισης, θα χρειαστούν 1 έως 4 ώρες και με έναν γρήγορο φορτιστή, θα διαρκέσει περίπου 20 έως 30 λεπτά.

  shape
  shape
  logo